Erik Ferlin

Hyresråd

Erik Ferlin är hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Linköping sedan 2010. Han har tidigare varit verksam som advokat och har arbetat på advokatbyrå mellan åren 2003-2010 och var även kammarrättsassessor år 2003.

 Image of

Erik Ferlin föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Processrätt
Hyresnämndsprocessen
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 25 jan 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN