Erik Ferlin

Hyresråd

Erik Ferlin är hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Linköping sedan 2010. Han har tidigare varit verksam som advokat och har arbetat på advokatbyrå mellan åren 2003-2010 och var även kammarrättsassessor år 2003.

 Image of

Erik Ferlin föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Hyra & arrende
Hyresrättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 10 Maj 2023 Platser finns
Göteborg 16 Maj 2023 Platser finns
Stockholm 25 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 25 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Hyra & arrende | Processrätt
Hyresnämndsprocessen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Jan 2023 Platser finns
Livesändning 25 Jan 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Feb 2023 Platser finns
TILL KURSEN