Regeringen har nyligen beslutat att hyres- och arrendenämnderna ska finnas kvar och har samtidigt föreslagit flera lagändringar. Välkommen till en högaktuell kurs om hyresnämndsprocessen!

Att processa i hyresnämnden är ingen enkelspårig uppgift. Variationerna mellan olika ärenden är stora och därför gäller det att ha bred kunskap inom området. Denna kurs guidar dig igenom de otaliga processer du kan komma i kontakt med då du processar i hyresärenden.

Under dagen får du en klar bild av hyresnämnden och vilken typ av ärenden som kan komma att prövas av nämnden. 

Syftet är att ge dig som kursdeltagare bästa möjliga förutsättning för att kunna processa i hyresärenden med ett framgångsrikt resultat.

Som kursdeltagare får du bland annat kunskap om:

 • Bostäder och lokaler
 • Ansökningar och genomgång av handläggningen
 • Medlingsförfarandet
 • Förhandling inför nämnden med genomgång av sekretessfrågor
 • Bevisning och utredningar
 • Överklaganden till Svea hovrätt
 • Kommande lagändringar

 


 

Målgrupp

Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med framför allt kommersiell hyresrätt samt övriga inom fastighetsägande bolag med behov av denna kunskap.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag