Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till en heldag i bostadshyra med de två erfarna hyresråden Erik Ferlin och Thomas Edling.

Under dagen redogörs bland annat för de nya reglerna för hyresrätter, som träder i kraft den 1 juli. Lagändringen medför dels ett större föräldraansvar gällande barn som bor i hyresrätten samt att det ska bli lättare att säga upp personer som begår brott som ”typiskt sett försämrar närmiljön för dem som bor i lägenhetens omgivning”. Dessa regler kommer förmodligen leda till en hel del processande vilket påverkar både fastighetsjuristerna och hyresgäster.

Utöver denna nya lagändring kommer kursen redogöra för de materiella reglerna kring hyra, hyresförhållandets inledning, händelser under hyrestiden och prövningen av bostadshyresgästens besittningsskydd, bl a förlängning, hyresgästinflytande, åtgärdsföreläggande och upplåtelse/överlåtelse av hyresrätt. Vidare redogörs för processen i såväl hyresnämnd som hovrätt.

Som deltagare får du kunskap om

  • Relevant hyreslagstiftning
  • Att tänka på inför och under hyresupplåtelsen
  • Processen i hyresnämnden och i Svea hovrätt
  • Aktuell praxis

Målgrupp

Advokater och andra jurister eller aktörer med fastighets och hyresrättslig inriktning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om nyttjanderätter och hyra.

Syfte

Deltagaren kommer efter kursen vara uppdaterad om relevant lagstiftning och praxis inom bostadshyresrätten samt om processen i hyresnämnden och i Svea hovrätt.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Nyttjanderätt, besittningsskydd och bostadshyra

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Att ingå hyresavtal, bl a överenskommelse om avstående från besittningsskydd, lägenhetens skick och hyrestider

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Händelser under hyrestiden och hyresavtalets upphörande samt processen i hyresnämnden och i hovrätten

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Praxis, egna erfarenheter och sammanfattning

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

18 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 18 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Erik Ferlin
Hyresråd
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Thomas Edling
Hovrättsråd
Läs mer