Göran Johansson

Auktoriserad revisor

Göran Johansson är auktoriserad revisor och har mångårig erfarenhet som lärare, bl.a. inom redovisning och revision, bl.a. på Södertörns Högskola. Har också skrivit flera läroböcker inom redovisning.

 Image of

Göran Johansson föreläser på följande kurser