Fastighetsförvaltning innefattar många områden och med flera händelser som måste åtgärdas. För framgångsrik fastighetsförvaltning krävs koppling mellan åtgärdsplaner och koppling till ekonomisk styrning inklusive redovisning och rapportering. I det sammanhanget blir val av redovisningsmässigt regelverk viktigt där det för onoterade bolag sker ett val mellan K2 och K3. Skillnader mellan dessa tas upp under kursen. Under kursen berörs även IFRS för fastighetsföretag.

Långt innan lagstiftningen blir aktuell, brukar dock intressenter till företaget ställa krav på att redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, men även vara kostnadseffektiv. Ändamålsenlig redovisning underlättar inte bara för företaget i sig, utan det är normalt sett ett krav också från kreditgivare.

Denna kurs tar sikte på hur fastighetsförvaltning skall upprättas, med extra fokus på onoterade företag. Fokuseringen ligger på att förstå de vanligaste problemen och deltagarna kommer att få ta del av erfarenhet från en företagare som har stor erfarenhet från fastighetsförvaltning och som även har insikt i redovisnings- och finansieringsfrågor.

Kurs hanterar problemen både ur ett producentperspektiv (företagets perspektiv), men också ur ett användarperspektiv (analytikerns perspektiv).

Denna kurs vänder sig till dig som vill få praktisk kunskap kring redovisning av fastigheter för att kunna identifiera problem och åtgärda dessa i ett tidigt skede.

Kursen tar upp centrala områden inom fastighetsförvaltning.

 • Redovisning av fastigheter utifrån olika regelverk: K2, K3 och IFRS
 • Praktiska förvaltningsfrågor och påverkan på redovisningen
 • Redovisade värden på fastigheter – bedömning av om nedskrivning

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Centrala frågeställningar utifrån redovisning av fastigheter
 • Olika frågeställningar kring fastighetsförvaltning
 • Analys och bedömning av fastighetsförvaltande företag

Målgrupp:

Kursen passar ekonomer som arbetar med fastighetsredovisning, redovisningskonsulter, revisorer, bankanställda och rådgivare.

Nivå/förkunskaper:

Grundläggande kunskaper om redovisning av fastigheter.

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med kursen är att ge praktisk kunskap inom centrala områden inom fastighetsförvaltning.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Redovisningsmässiga fastighetsbegrepp
 • K3 för fastighetsföretag
 • IFRS för fastighetsföretag

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Genomgång med fastighetsägare/fastighetsförvaltare

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Kassaflödesanalys i fastighetsförvaltande företag
 • Koncernredovisning för fastighetsförvaltande koncern

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Analys av fastighetsbolag inför avyttring av fastighet
 • Avyttring av fastighet

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

04 Dec 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 04 Jan 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 4 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Bengt Lindström
Studierektor för företagsekonomi
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Göran Johansson
Auktoriserad revisor
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Pierre Åman
Fastighetsförvaltare
Läs mer