Koncernredovisning är ett område med många problemområden. Det gäller att vara systematisk och följa en välgrundad metodik samt att analysera och kunna förklara innehållet i koncernredovisningen och kassaflödesanalys för koncernen. Inte minst då det finns krav från företagets styrelse och andra intressenter, t.ex. kreditgivare, att informationen i redovisningen ska ge en rättvisande bild av koncernens resultat, ställning och kassaflöde.

Denna kurs tar sikte på fördjupning inom olika områden inom koncernredovisning inklusive upprättande av kassaflödesanalys för koncernen.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,53 av 5,0 ⭐


Det primära arbetsinstrumentet för mindre företag är datorprogrammet Excel med fokus på följande områden:

 • Förvärv av dotterbolag under löpande år
 • Förvärv med minoritetsintressen (ägare utan bestämmande inflytande)
 • Förvärv av intresseföretag
 • Upprättande av kassaflödesanalys för koncernen
 • Nedskrivningsprövning av aktier i dotterföretag
 • Stegvisa förvärv
 • Avyttring av aktier i dotterföretag
 • Koncernbokslut med utländska dotterföretag

Vid dagens slut kommer du att ha fått en fördjupning inom koncernredovisning inkl. kassaflödesanalys och en förståelse för de olika problem som de utvalda områdena medför.

Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap inom koncernredovisning och kassaflödesanalys för koncern.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Fördjupad kunskap i metoder för att upprätta koncernredovisning och kassaflödesanalys
 • Genomgång av förvärv utan att få full majoritet av rösterna
 • Nedskrivningsprövning av aktier i dotterföretag
 • Inblick i koncernredovisning med bildade och förvärvade utländska dotterföretag

Målgrupp:

 • Ekonomer med inriktning på redovisning
 • Redovisningskonsulter
 • Revisorer
 • Bankanställda
 • Rådgivare

Nivå/förkunskaper:

 • Förkunskaper: kännedom om grunder i koncernredovisning
 • Nivå på kursen: fördjupning i koncernredovisning samt kassaflödesanalys för koncerner

Syfte/mål med utbildningen:

 • Fördjupad kunskap för att kunna upprätta och analysera koncernredovisning och kassaflödesanalys koncern

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Utgångspunkt: bestämmande inflytande och dess betydelse
 • Förvärv under löpande år
 • Förvärv med minoritetsintresse
 • Förvärv av intresseföretag

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Kassaflödesanalys koncern – ägarandel 100 %
 • Kassaflödesanalys koncern – ägarandel 60 %
 • Koppling av kassaflödesanlys koncern till nedskrivningsprövningar

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Stegvisa förvärv
 • Förvärv som betalas med egna aktier
 • Avyttring av dotterföretag

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Koncernbokslut med utländska dotterföretag
 • Kassaflödesanalys utländska dotterföretag

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

24 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 24 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Bengt Lindström
Studierektor för företagsekonomi
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Göran Johansson
Auktoriserad revisor
Läs mer