Göran Stöth

Jurist

En av Sveriges främsta experter och föreläsare inom svensk och internationell handelsrätt samt logistikrätt och transporträtt. Har ett förflutet som universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet. Har även arbetat som lärare på Linköpings universitet och KTH Campus Telge. Göran håller kontinuerligt utbildningar för näringslivet samt arbetar som konsult inom ovan nämnda rättsområden. Har även författat boken Logistikrätt.

 Image of

Göran Stöth föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Avtalsrätt
Inköps- och logistikjuridik i ljuset av krig i Europa
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

E-kursen ger dig som inköpare och/eller logistiker en övergripande genomgång över hur rättsreglerna ser ut i samband med inköp och logistik.

LÄS MER