Denna högaktuella e-kurs är kopplat till dagens omvärldssituation och aktuella händelser. Grundstötningen av Ever Given i Suezkanalen och kriget i Ukraina kommer att tas upp ur ett inköps- och logistikperspektiv. Vilka risker finns och går det att skydda sig mot sådana situationer?

E-kursen ger dig som inköpare och/eller logistiker en övergripande genomgång över hur rättsreglerna ser ut i samband med inköp och logistik. Vi tittar på såväl svenska som internationella regler, tex. Incotems 2020.

Det kommer även att ta upp hur dessa regler påverkar varandra samt att ta upp skillnaderna i ansvar och skadestånd mellan köprätten och transport/logistikrätten. Vem ansvarar för varan ur ett transporträttsligt perspektiv och vilka särskilda risker finns när det pågår ett krig i Europa?

Som deltagare får du kunskap om

  • De juridiska regler som ligger till grund för inköp
  • Hur logistikerns ansvar är uppbyggd
  • Vilka försäkringar som kan bli aktuella

Syfte med utbildningen

Den här genomgången ger en övergripande genomgång av hur regelverket kring inköp och logistik ser ut. Deltagarna får en sammanfattande bild av centrala delar av inköp- och logistikrätt såsom säljarens och köparens ansvar vid köp av varor, riskövergångar, logistikerns ansvar för omhändertagna varor och andra tjänster.

E-kursen kommer att innehålla

  • De juridiska regler som ligger till grund för inköp
  • Hur logistikerns ansvar är uppbyggd
  • Vilka försäkringar som kan bli aktuella
  • En översikt över rättsreglerna kring inköp och logistik
  • Hur dessa regler fungerar samt interagerar
  • Hur parterna kan skydda sig genom försäkringar

Målgrupp

E-kursen riktar sig främst till inköpare och logistiker som önskar få en övergripande genomgång av reglerna kring köp och logistik och hur dessa kan komma att påverkas vid eventuella kriser eller krig i Europa.

Förkunskaper/nivå

Som deltagare bör du ha praktisk erfarenhet av inköp av varor och/eller logistiker som önskar en förståelse för hur rättsregler kring logistiken inverkar på sina kunder.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i mars 2022 och är 60 minuter lång samt kommer med avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Göran Stöth
Jurist
Läs mer