Håkan Hedin

Senior Underwriter

Håkan Hedin är Senior Underwriter och Chef Entreprenad- och projektförsäkring på Gar-Bo, han har arbetat med entreprenadförsäkring i olika roller under 25 år, både som försäkringsförmedlare och Underwriter. Håkan är också svensk representant i IMIA – ’the International Association of Engineering Insurers’.


Hur uppfattas Håkan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,75 av 7
Föreläsarens pedagogik: 7 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Håkan Hedin föreläser på följande kurser