Hans Brun

 Image of

Hans Brun föreläser på följande kurser

Straffrätt
Brott mot rikets säkerhet med fokus på terror- och spioneribrott
E-kurs

Som deltagare får du en ökad förståelse för hur brottskategorier regleras enligt svensk lag, samt en genomgång av aktuella rättsfall.

LÄS MER