Henrik Olsson Lilja

Advokat

Henrik Olsson Lilja är advokat på Olsson Lilja Advokater. Han har mångårig erfarenhet som försvarsadvokat, många gånger med fokus på ekobrott. Han har undervisat i juridik på Stockholms universitet och vid IHM Business School, och har vid ett flertal tillfällen anlitats som ordförande och författare till advokatsamfundets remissyttranden. Han har även författat rättsutlåtanden för både företag och myndigheter och bistår för närvarande utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09) i egenskap av expert.

Henrik har föreläst hos BG Institute under många år och får fantastiskt fina betyg från kursdeltagare.


Henrik Olsson Lilja har av våra kursdeltagare fått snittbetyget
4,8 av 5 ⭐

 Image of

Henrik Olsson Lilja föreläser på följande kurser

Straffrätt
Förhörsmetoder i brottmål
Betyg 4.82 av 5.0
TILL KURSEN