Henrik Olsson Lilja - föreläsare hos BG Institute

Henrik Olsson Lilja

Advokat

Henrik Olsson Lilja är advokat på Olsson Lilja Advokater. Han har mångårig erfarenhet som försvarsadvokat, många gånger med fokus på ekobrott. Han har undervisat i juridik på Stockholms universitet och vid IHM Business School, och har vid ett flertal tillfällen anlitats som ordförande och författare till advokatsamfundets remissyttranden. Han har även författat rättsutlåtanden för både företag och myndigheter och bistår för närvarande utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09) i egenskap av expert.

Henrik har föreläst hos BG Institute under många år och får fantastiskt fina betyg från kursdeltagare. I Henriks senaste kurs Processen i ekobrott fick han snittbetyget 6,9 av 7 möjliga poäng baserat på pedagogik, sakkunskap och relevans.

Relaterat

Relaterad information

Advokater och jurister

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser inom området

Hitta fler kurser inom Advokat och Juridik.

Sök utbildningar