Henrik Olsson Lilja

Advokat

Henrik Olsson Lilja är advokat på Olsson Lilja Advokater. Han har mångårig erfarenhet som försvarsadvokat, många gånger med fokus på ekobrott. Han har undervisat i juridik på Stockholms universitet och vid IHM Business School, och har vid ett flertal tillfällen anlitats som ordförande och författare till advokatsamfundets remissyttranden. Han har även författat rättsutlåtanden för både företag och myndigheter och bistår för närvarande utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09) i egenskap av expert.

Henrik har föreläst hos BG Institute under många år och får fantastiskt fina betyg från kursdeltagare.


Hur uppfattas Henrik av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,75 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,67 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Henrik Olsson Lilja föreläser på följande kurser

Kommunikation | Straffprocessrätt | Straffrätt
Övertyga i rättssalen
Betyg 6,32 av 7,0
On demand
On demand T.o.m. 27 Feb 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Straffrätt
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Apr-28 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 27 Apr-28 Apr 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 28 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Straffrätt
Förhörsmetoder i brottmål
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 31 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 31 Mar 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 30 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN