Johanna Charmberlain

Jur. dr, postdoktor

Johanna Chamberlain är verksam som postdoktor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning där har hittills fokuserat på risk- och ansvarsfrågor kopplade till artificiell intelligens, varefter hon under hösten 2024 kommer att påbörja ett nytt forskningsprojekt om skadestånd för miljöskador. Johanna disputerade år 2020 vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, på avhandlingen ”Integritet och skadestånd: Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt”. Hon undervisar inom både civilrätt och offentlig rätt, särskilt på områdena skadeståndsrätt och dataskydd.

 Image of

Johanna Charmberlain föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Försäkringsrätt | Processrätt | Skadeståndsrätt
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2024
Betyg 4.69 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 22 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Jan 2025 Platser finns
TILL KURSEN