Karoline Fridolf

Hovrättsråd och vice ordförande

Karoline är hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten över Skåne och Blekinge och har tidigare varit rådman i Helsingborgs tingsrätt 2009 – 2020 där hon lett flera stora brottmålsrättegångar. Hon har under sex år varit ämnesansvarig i straffrätt vid Domstolsakademin, Sveriges domstolar, och då haft ansvar för utformningen av akademins samtliga straffrättsliga kurser för ordinarie domare. Karoline har mångårig erfarenhet som föreläsare inom straff- och processrätt, bl.a. som lärare och kursledare i kurser gällande påföljdsbestämning och narkotikabrott för landets ordinarie domare och som lärare inom utbildning av förundersökningsledare vid polismyndigheten. Karoline har tidigare varit åklagare samt arbetat heltid som lärare i straff- och processrätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

 Image of

Karoline Fridolf föreläser på följande kurser

Straffrätt
Narkotikabrott – om de olika gärningsformerna och påföljdsbestämning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Malmö 27 sep 2022 Fåtal platser

Stockholm 07 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN