Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Sammansatta brott mot frihet och frid blir allt vanligare. Denna kurs ger dig svaren på vad brotten närmare innebär, hur de förhåller sig till varandra och vad som är utmärkande vid straffvärde- och påföljdsbedömningen.

Kursen behandlar brotten barnfridsbrott, grov fridskränkning/kvinnofridskränkning, olaga förföljelse och hedersförtryck. Utmärkande för dessa brott mot frihet och frid är att det som grundförutsättning krävs att gärningspersonen har gjort sig skyldig till ett eller flera andra brott. Därutöver måste också ett antal andra särskilt uppställda förutsättningar vara uppfyllda.

Brottens konstruktioner är sådana att de helt eller delvis skulle kunna vara tillämpliga för samma händelseförlopp. Under kursen tittar vi på exempel på sådana situationer och det ges anvisningar för hur konkurrenssituationen hanteras.

Frågan om skadestånd vid sammansatta brott berörs särskilt bl.a. utifrån aspekterna hur yrkande om skadestånd vid sammansatta brott kan utformas och olika nivåer på begärt skadestånd.

Under avsnittet om straffvärde- och påföljdsbedömning diskuteras brotten i förhållande till allmänna straffskärpningsgrunder, skälen för fängelse och möjligheterna att välja en icke frihetsberövande påföljd.

Relevant praxis inom samtliga under kursen behandlade områden kommer att presenteras.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Brottsrekvisiten
  • Konkurrenssituationer
  • Skadestånd vid sammansatta brott
  • Straffvärde- och påföljdsbestämning
  • Relevant praxis

Syfte:

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om de sammansatta brotten samt ge praktisk vägledning till hur det går att argumentera vid påföljdsvalet.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till såväl försvarsadvokater som målsägandebiträden men även advokater och biträdande jurister som arbetar med familjemål.

Nivå/förkunskaper:

Kursen passar både yngre och mer erfarna jurister.

 

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Brottsrekvisiten

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Brottsrekvisiten

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Konkurrenssituationer och skadestånd

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Straffvärde- och påföljdsbedömning

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

27 Sep 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 27 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Karoline Fridolf
Hovrättsråd och vice ordförande
Läs mer