Katinka Svanberg

Doktor i internationell rätt

Katinka är doktor i internationell rätt samt universitetslektor i folkrätt vid Stockholms universitet, tidigare gästforskare vid Melbourne University Law School, Asia Pacific Center for Military Law. Katinkas forskningsområden är främst internationell fred och säkerhet, folkens rätt till självbestämmande, traktaträtt, Responsibility to Protect (R2P), men även havsrätt, pirater och privata security contractors, Katinka har publicerat flera läroböcker i folkrätt, senast FN-stadgan och Världspolitiken, 5 uppl. Norstedts juridik, tillsammans med prof.em. Ove Bring.

Katinka föreläser på vårt kostnadsfria webbinarium Krigets lagar.

 Image of

Katinka Svanberg föreläser på följande kurser