Välkommen att delta på ett aktuellt och kostnadsfritt folkrättswebbinarium med fokus på krigets lagar. Webbinariet genomförs den 20 april kl. 11:00.

I ett samarbete med Juridik för alla bjuder BG Institute in dig att lyssna till folkrättsexperterna Pontus Winther från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Katinka Svanberg från Stockholms universitet samt Helena Sunnegårdh från Svenska Röda Korset. Under ledning av moderatorn Stefan Wahlberg kommer krigets lagar att diskuteras, i syfte att sprida kunskap om den del av folkrätten som är till för att skydda personer och objekt vid en väpnad konflikt.

Folkrätten i allmänhet och krigets lagar i synnerhet har ställts på sin yttersta spets i och med den väpnade konflikten i Ukraina.

Även om retoriken och argumentationen som förs skiljer sig åt mellan länderna, görs det från båda sidor anspråk på självständighet och territoriell integritet. Även Ryssland gör försök till att rättfärdiga sitt agerande. Samtidigt som det talas om civila förluster, krigsförbrytelser och hot om kärnvapen. Som en naturlig förlängning av detta väcks frågor om vad som är legitimt i krig och vad som är förbjudet, med andra ord frågor och funderingar om krigets lagar.

Men vad innebär folkrätten där krigets lagar utgör en viktig del? Vad händer om en stat, eller en enskild individ, bryter mot de lagar och regler som finns? Och om Sverige höjer sin beredskap, vad händer då?

När fler känner till att det finns regler för krig ökar sannolikheten att krigets lagar också upprätthålls. Kunskap ökar tilltron till reglerna och vi vill vara med och sprida denna kunskap.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Förklaring av folkrätten, dess innebörd samt begreppet krigets lagar. Varför är folkrätten viktig? När tillämpas den humanitära rätten och vem är bunden till den? Förhållande till reglerna i FN-stadgan och dynamiken till krigets lagar.
  • Rödakors- och rödahalvmånerörelsens roll i väpnade konflikter enligt den humanitära rätten.
  • Vad säger krigets lagar och den humanitära rätten om användning av kärnvapen?
  • När kan man utifrån ett folkrättsligt perspektiv slå fast att en stat begått krigsförbrytelser?
  • Tappar folkrätten och krigets lagar relevans när stater väljer att gå emot den? Eller blir den extra viktig just för att en stat väljer att gå emot folkrätten?
  • Vad innebär det om Sverige höjer sin beredskap, både på en nationell nivå och för den enskilde individen.

Anmälan till livesändningen av webbinariet den 20 april är stängd. Webbinariet kommer att gå att ta del av i efterhand via Juridik för alla.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE