Kristina Simonsson Ronquist

Ekonom

Kristina Simonsson Ronquist är ekonom och har lång och bred erfarenhet av strategisk ekonomisk styrning av VA verksamheter. I rollen som controller inom kommunal förvaltning har hon arbetat strategiska frågor kring verksamhet och ekonomi. Som konsult har hon sedan 2009 arbetat för många kommuner i Sverige med VA ekonomiska uppdrag såsom utredningar, VA taxor, rådgivning och utbildningar.

 Image of

Kristina Simonsson Ronquist föreläser på följande kurser