Marianne Kristiansson

Överläkare

Marianne Kristiansson, leg. läkare, överläkare och specialist i rättspsykiatri, verksamhetschef vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Stockholm. Dessutom vetenskapligt råd i rättspsykiatri vid Socialstyrelsens rättsliga råd och adjungerad professor i rättspsykiatri vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, programområde social och rättspsykiatri, Karolinska institutet. Expert i bl a Psykiatrilagsutredningen (SOU 2012:17).

 Image of

Marianne Kristiansson föreläser på följande kurser

Straffprocessrätt | Straffrätt
Rättspsykiatri II – fördjupning i brott och beteende
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 20 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Straffrätt
Rättspsykiatri I – rättspsykiatriska bedömningar
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 24 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 24 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN