Marianne Kristiansson

Överläkare

Marianne Kristiansson, leg. läkare, överläkare och specialist i rättspsykiatri, verksamhetschef vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Stockholm. Dessutom vetenskapligt råd i rättspsykiatri vid Socialstyrelsens rättsliga råd och adjungerad professor i rättspsykiatri vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, programområde social och rättspsykiatri, Karolinska institutet. Expert i bl a Psykiatrilagsutredningen (SOU 2012:17).

 Image of

Marianne Kristiansson föreläser på följande kurser

Straffrätt | Övrigt
Rättspsykiatriska bedömningar
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 24 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN