Vi presenterar kursen, Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext, med Marianne Kristiansson.

Den aktuella kursen har som syfte att förmedla kunskap om den rättspsykiatriska undersökningsprocessen i Sverige samt ramen för bedömningar i det rättspsykiatriska sammanhanget. Du kommer som deltagare att få träffa ett rättspsykiatriskt utredningsteam från Rättsmedicinalverket.

Du kommer ha möjligheter att före kursen sända in egna frågor som vi sedan diskuterar under kursen. Kursen kommer att beskriva vilka typer av beteendeavvikelser som kan komma att utgöra allvarlig psykisk störning i brottsbalkens mening. Begreppet psykisk störning i brottsbalken kommer också att beröras. Slutligen diskuteras riskbedömningar inför rekommendation om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Som deltagare får du kunskap om

  • Rättspsykiatrisk undersökningsprocess
  • Allvarlig psykisk störning i det juridiska sammanhanget och det absoluta fängelseförbudet
  • Riskbedömning – Rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild utskrivningsprövning

Målgrupp:

Advokater och andra jurister som arbetar med straffrätt, domare, åklagare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Rättspsykiatrisk undersökning och begreppet Allvarlig Psykisk Störning (APS).

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Fortsättning samt psykisk störning och riskbedömning.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Besök av rättspsykiatriskt utredningsteam från Rättsmedicinalverket.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Egna fall, frågor och avslutning.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

24 mar 2023

Livesändning

Platser finns

Kursort: Stockholm

Platser finns

On demand

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 24 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Marianne Kristiansson
Överläkare
Läs mer