Michael Hellner

Professor

Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Michael Hellner har arbetat på Justitiedepartementet i tio år antingen som anställd eller som konsult och har deltagit som svensk förhandlare vid förhandlingarna om förordningar på den internationella privat- och processrättens område. Han har deltog som expert eller varit utredare i flera utredningar, och var expert i Bryssel I-utredningen. Han kommenterar löpande Bryssel I-förordningen och har gett ut boken ”Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen”.


Hur uppfattas Michael av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,88 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,75 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Michael Hellner föreläser på följande kurser

Familjerätt
Surrogatarrangemang
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Kursen går igenom vad ett surrogatarrangemang är, vilka som ingår ett avtal om surrogatmoderskap samt hur den rättsliga regleringen ser ut i Sverige och andra länder.

LÄS MER
Ekonomisk familjerätt | Familjerätt
Internationell arvsrätt – särskilt EU:s arvsförordning
On demand
On demand T.o.m. 08 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN