Nils Larsson

Advokat

Nils Larsson är advokat och verksam vid Nordström Advokater i Uppsala som specialist I fastighetsrätt. Nils bistår ett flertal av landets större fastighetsägare med juridisk rådgivning i rättstvister. Tack vare sin gedigna kunskap inom fastighetsrätt är Nils en uppskattad och ofta anlitad föreläsare vid BG Institute.

Nils Larsson är även författare till en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Dessa är Fastighetstransaktioner i praktiken (2017), Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2018), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2018), Jaktarrende (2008), Bostadshyresavtal i praktiken (2018) samt Upplåtelser för ledningar i praktiken (2015)). Nils Larsson medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (2015) som författare till JB 7, 12 och 14 kap. samt Jordabalken 7 kap. En kommentar –De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m.

 Image of

Nils Larsson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt
Anläggningsarrende i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 04 apr 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Vissa hyresrättsliga frågor
Kurslokal

Malmö 15 sep 2022

Stockholm 22 sep 2022

Göteborg 02 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2022
Kurslokal

Stockholm 10 nov 2022 Fåtal platser

Göteborg 17 nov 2022 Fåtal platser

Malmö 23 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Arrendedagen 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 26 okt 2022 Börjar bli fullt

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Fastighetsrätt
Fastighetstransaktioner i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 04 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
7 kap JB - Kapitlet som Gud glömde
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 02 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN