Nils Larsson

Advokat

Nils är advokat och specialist i fastighetsrätt, främst inom hyra, arrende, servitut och ledningsrätt samt äganderätt. Nils är även en van föreläsare och författare till aktuell juridisk litteratur i fastighetsrätt. Utöver föreläsningar åt utbildningsföretag åtar sig Nils även att ordna och utforma utbildningar och föreläsningar inom ämnesområdet fastighetsrätt åt fastighetsbolag, kommuner och andra.

Tack vare sin gedigna kunskap inom fastighetsrätt är Nils en uppskattad och ofta anlitad föreläsare vid BG Institute.

Nils Larsson är även författare till en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Dessa är Fastighetstransaktioner i praktiken (2022), Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2022), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2022), Jaktarrende (2008), Bostadshyresavtal i praktiken (2018) samt Upplåtelser för ledningar i praktiken (2015)). Nils Larsson medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (2015) som författare till JB 7, 12 och 14 kap. samt Jordabalken 7 kap. En kommentar –De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m.

 Image of

Nils Larsson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2024
Betyg 4.69 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 07 Nov 2024 Fullbokat
Livesändning 07 Nov 2024 Fullbokat
On demand T.o.m. 05 Feb 2025 Fullbokat
Göteborg 14 Nov 2024 Fåtal platser
Umeå 21 Nov 2024 Platser finns
Stockholm 10 Dec 2024 Fåtal platser
Livesändning 10 Dec 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 10 Mar 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Fastighetsrätt | M&A
Fastighetstransaktioner i praktiken
Betyg 4.43 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Nov 2024 Fåtal platser
Livesändning 04 Nov 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 04 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN