Nils Larsson

Advokat

Nils är advokat och specialist i fastighetsrätt, främst inom hyra, arrende, servitut och ledningsrätt samt äganderätt. Nils är även en van föreläsare och författare till aktuell juridisk litteratur i fastighetsrätt. Utöver föreläsningar åt utbildningsföretag åtar sig Nils även att ordna och utforma utbildningar och föreläsningar inom ämnesområdet fastighetsrätt åt fastighetsbolag, kommuner och andra.

Tack vare sin gedigna kunskap inom fastighetsrätt är Nils en uppskattad och ofta anlitad föreläsare vid BG Institute.

Nils Larsson är även författare till en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Dessa är Fastighetstransaktioner i praktiken (2022), Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2022), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2022), Jaktarrende (2008), Bostadshyresavtal i praktiken (2018) samt Upplåtelser för ledningar i praktiken (2015)). Nils Larsson medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (2015) som författare till JB 7, 12 och 14 kap. samt Jordabalken 7 kap. En kommentar –De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m.

 Image of

Nils Larsson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 09 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
Göteborg 16 Nov 2023 Fåtal platser
Malmö 23 Nov 2023 Fåtal platser
Stockholm 07 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 07 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 06 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Hyra & arrende
Arrendedagen 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Okt 2023 Fåtal platser
Livesändning 26 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Jan 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Fastighetsrätt | M&A
Fastighetstransaktioner i praktiken
Betyg 4,43 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 07 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 07 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN