Per Calleberg

Leg. psykolog

Per Calleberg är leg. psykolog och har även en fil. kand i biologi. Han arbetar som krisspecialist på BrolinWestrell AB. Han har arbetat med krishantering i svenskt arbetsliv sedan 2005, ett arbete som omfattat allt från utbildning och krisövning till stöd till krisansvariga och traumabehandling efter allvarliga händelser av skiftande karaktär och omfattning. Ärendena har handlat om bland annat hot och våld, oväntade dödsfall, självmord, arbetsplats- och transportolyckor, terrorattacker, förskingrings- och barnpornografibrott. Per föreläser om krishantering och krisstöd både inom arbetslivet och den akademiska världen, bland annat på Psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Per är också medförfattare till boken ”Krishantering i arbetslivet” (Studentlitteratur, 2011, 2016 och 2022).

 Image of

Per Calleberg föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | Ledarskap
Krisstöd efter allvarliga händelser
Livesändning

Webbinarium 04 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt | Ledarskap
Krishantering för arbetsgivare
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 15 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN