Välkommen till en e-kurs om krisstöd i arbetslivet. Du får en övergripande bild av hur människor kan reagera vid en stressfylld situation och hur du som chef eller med personalansvar på bästa sätt kan bemöta dessa individer.

I AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd, anges att på varje arbetsställe ska finnas den beredskap för första hjälpen och krisstöd som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Chefer och arbetsledande personal ska även ha de kunskaper som krävs om krisstöd för att kunna organisera detta på ett lämpligt sätt.


Kursdeltagare har givit e-kursen snittbetyget 4,62 av 5,0 ⭐


E-kursen vänder sig till alla som i sitt arbete, till exempel som HR eller som chef med personalansvar, kan komma att möta personer som nyligen varit med om en allvarlig och potentiellt traumatisk händelse.

Vi tar upp hur människors reaktioner kan gestalta sig både före, under och efter en allvarlig händelse samt vilka faktorer som påverkar såväl återhämtning som risk för traumatisering. Mot bakgrund av dessa faktorer beskrivs vad som är bästa tillgängliga kunskap idag när det gäller krisstödsinsatser, det vill säga vilket bemötande av och vilka insatser för drabbade som har bäst evidens.

Som deltagare får du kunskap om

  • Översikt över mänskliga krisreaktioner
  • Faktorer som påverkar återhämtning och risk för traumatisering
  • Tidiga insatser för krisdrabbade

Syfte med utbildningen

Syftet med e-kursen är att skapa en förståelse för hur människor kan reagera på allvarliga händelser, vad som påverkar reaktionerna och hur kunskap om detta kan hjälpa till att ge drabbade personer ett så gott bemötande som möjligt och inte löper risken att traumatiseras av olämpliga, om än välvilliga, insatser.

Målet är att efter e-kursen ska deltagarna ska känna till:

  • Människors olika reaktioner i samband med allvarliga händelser
  • Vad som kan bidra till att förvärra respektive milda krisreaktioner
  • Principerna för psykologisk första hjälp

Och förstå:

  • Syftena med tidiga krisstödsinsatser
  • Hur ett gott bemötande av drabbade genomförs enligt dagens bästa tillgängliga kunskap

Målet är att förmedla så mycket kunskap inom områdena krishantering och krisstöd att en chef och andra ansvariga initialt efter en allvarlig händelse, utan att vara beroende av externa resurser annat än för exempelvis stöd och handledning till krisansvariga, kunna förmedla ett gott krisstöd till de drabbade.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till HR, chefer, skyddsombud och andra som kan vara tidigt på plats efter allvarliga händelser

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i oktober 2022 och är 90 minuter lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Per Calleberg
Leg. psykolog
Läs mer