Sara Landström

Professor

Sara Landström är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hon är särskilt inriktad på bland annat förhörs- och intervjumetodik, trovärdighetsbedömningar och övergrepp mot barn.

 Image of

Sara Landström föreläser på följande kurser