Saskia Hoffsten

Biträdande jurist

Saskia Hoffsten arbetar på Agnes advokater sedan 2022. Hon har bakgrund i Försvarsmakten samt på Utrikesdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 Image of

Saskia Hoffsten föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt | PBL
Buller vid prövning enligt miljöbalken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Experterna Agnes Larfeldt och Saskia Hoffsten redogör i denna e-kurs för bland annat buller från följdverksamheter, såsom trafikbuller och frågor rörande hantering av bullerstörning vid förtätning av bebyggelse intill befintlig industri.

LÄS MER