Simon Arvmyren

Advokat

Advokaten Simon Arvmyren, partner på Advokatfirman Delphi. Simon har lång och bred erfarenhet som ombud inom alla typer av tvistlösningsformer, såsom vanlig kravhantering och förhandling, strukturerade förlikningsförhandlingar, medling, domstolstvister och skiljeförfaranden.


Hur uppfattas Simon av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,80 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Simon Arvmyren föreläser på följande kurser