Viktor Falkenström

Advokat

Viktor Falkenström, advokat och verksam vid Hamilton Advokatbyrå Karlstad. Viktor har tidigare arbetat på en större advokatbyrå i Stockholm. Han har omfattande erfarenhet av de två primära rättsområden som han verkar mest inom, miljörätt och fastighetsrätt. Frågor som gäller markåtkomst vid exploatering i alla upptänkliga former är något som han har över 10 års arbetslivserfarenhet av.

 Image of

Viktor Falkenström föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Vattenrätt
Aktuell strand- och vattenrätt
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 19 apr 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Markåtkomst för infrastruktur
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 24 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN