Viktor Falkenström

Advokat

Viktor Falkenström, advokat och verksam vid Hamilton Advokatbyrå Karlstad. Viktor har tidigare arbetat på en större advokatbyrå i Stockholm. Han har omfattande erfarenhet av de två primära rättsområden som han verkar mest inom, miljörätt och fastighetsrätt. Frågor som gäller markåtkomst vid exploatering i alla upptänkliga former är något som han har över 10 års arbetslivserfarenhet av.

 Image of

Viktor Falkenström föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt | PBL | VA- och vattenfrågor
Markavvattning – frågor och problem vid hantering av grundvatten
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 12 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 12 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | VA- och vattenfrågor
Aktuell strand- och vattenrätt
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 19 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 19 Apr 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 19 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Miljörätt | PBL
Markåtkomst för infrastruktur
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 24 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 24 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN