Wilhelm Lüning

Senior Counsel

Wilhelm Lüning är en av Sveriges ledande specialister inom aktiemarknads- och bolagsrätt samt bolagsstyrning. Han har mer än 35 års erfarenhet av den svenska kapitalmarknaden och har företrätt noterade bolag, institutionella ägare och finansiella rådgivare i samband med offentliga uppköpserbjudanden, kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och andra publika transaktioner.

 Image of

Wilhelm Lüning föreläser på följande kurser