De flesta verksamheter har något slags system för att leda och styra. Det kan vara mer eller mindre strukturerat och konkret men det finns där.  Sara Nordler har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn på myndigheter och finansiella företag. Hon har arbetat i egen juristfirma sedan 2015 och är verksam vid Nordler Advokatbyrå AB och ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2022. Här förklarar hon företagsstyrning och modellen Regulatory Governance.

– Regulatory Governance syftar till en sund och ansvarsfull ledning samt kontroll på alla nivåer. Modellen och metoden anpassas till komplexitet och behov, berättar Sara Nordler.

Modellen kan användas inom det egna bolaget eller koncernen samt vid uppköp av portföljbolag, vid utlagd verksamhet och vid uppbyggnad av ett bolag. Den går även att applicera på fokusområden såsom hållbarhet korruption och integritet.

Få kontroll på alla delar i verksamheten
Utgångspunkten i systemet är att bygga upp, kontrollera och övervaka den interna styrningen utifrån etik och de regelverk som finns inom respektive område.

– Det kan liknas vid de inre organen i kroppen. Allt hänger ihop och behöver konstant omhändertas på ett bra sätt, blir det en väsentlig brist eller sjukdom funkar inte kroppen, förklarar Sara Nordler.

Klicka för större bild
Klicka för större bild

Skulle du kunna besvara dessa frågor vid en inspektion?
Ett scenario är att du får ett brev från en kontrollfunktion eller myndighet där de meddelar att du kommer få besök med inspektion och att nedanstående frågor ska kommer ställas. Kan du besvara dem?

 1. Vad är verksamhetsstyrning?
 2. Har ni en metod och modell för verksamhetsstyrning?
 3. Vem på bolaget är ytterst ansvarig för verksamhetsstyrningen?
 4. Hur samarbetar de olika avdelningarna/enheterna som arbetar inom verksamhetsstyrning?
 5. Varför ställs det krav i vissa regelverk?
 6. Varför behöver man löpande ha fokus på detta?
 7. Vilka omfattas och ska arbeta med detta/vilkas ansvar?

– Detta är frågor som bör kunna besvaras och det är bra att även internt ställa sig frågor om vad som fungerar i dagsläget, vad som kan bli bättre och hur ni når dit, menar Sara Nordler.

Symtom på att verksamhetsstyrningen inte fungerar?
Det finns flera symptom man kan se i en verksamhet där verksamhetsstyrningen inte fungerar. Några av dessa kan vara:

 • Styrande dokument saknas eller är inaktuella
 • Man vågar inte ifrågasätta varandra eller efterfråga information
 • Det finns en tystnadskultur som skapar en underlåtenhet att efterfråga
 • Man vågar inte incidentrapportera eller visselblåsa
 • Det finns en otydlig ansvarsfördelning
 • Det saknas relevant kompentens i verksamheten
 • Kommunikation, rapportering och uppföljning fungerar dåligt

– Genom att utifrån modellen styra, kontrollera eller följa upp verksamheten stärks värderingsstyrningen samt lönsamheten och hållbarheten ökar. Verksamheten får även en stärkt kontroll, blir mer professionell och alla kan därigenom sova gott om natten, avslutar Sara Nordler.

Vill du fördjupa dig inom verksamhetsstyrning?

I kursen Verksamhetsstyrning – hur arbetet blir mer effektivt och framgångsrikt får du:

Bättre kontroll på bolagets företagsstyrning
Översiktlig genomgång av modellen och metoden Regulatory Governance,
Konkreta tips, mallar och övningar,
Praktisk användning, misstag du inte får göra och symptom på att företagsstyrningen inte fungerar.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE