De flesta verksamheter har något slags system för att leda och styra. Det kan vara mer eller mindre strukturerat och konkret men det finns där.  Sara Nordler har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn på myndigheter och finansiella företag. Hon har arbetat i egen juristfirma sedan 2015 och är verksam vid Nordler Advokatbyrå AB och ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2022. Här förklarar hon företagsstyrning och modellen Regulatory Governance.

– Regulatory Governance syftar till en sund och ansvarsfull ledning samt kontroll på alla nivåer. Modellen och metoden anpassas till komplexitet och behov, berättar Sara Nordler.

Modellen kan användas inom det egna bolaget eller koncernen samt vid uppköp av portföljbolag, vid utlagd verksamhet och vid uppbyggnad av ett bolag. Den går även att applicera på fokusområden såsom hållbarhet korruption och integritet.

Få kontroll på alla delar i verksamheten
Utgångspunkten i systemet är att bygga upp, kontrollera och övervaka den interna styrningen utifrån etik och de regelverk som finns inom respektive område.

– Det kan liknas vid de inre organen i kroppen. Allt hänger ihop och behöver konstant omhändertas på ett bra sätt, blir det en väsentlig brist eller sjukdom funkar inte kroppen, förklarar Sara Nordler.

Skulle du kunna besvara dessa frågor vid en inspektion?
Ett scenario är att du får ett brev från en kontrollfunktion eller myndighet där de meddelar att du kommer få besök med inspektion och att nedanstående frågor ska kommer ställas. Kan du besvara dem?

 1. Vad är verksamhetsstyrning?
 2. Har ni en metod och modell för verksamhetsstyrning?
 3. Vem på bolaget är ytterst ansvarig för verksamhetsstyrningen?
 4. Hur samarbetar de olika avdelningarna/enheterna som arbetar inom verksamhetsstyrning?
 5. Varför ställs det krav i vissa regelverk?
 6. Varför behöver man löpande ha fokus på detta?
 7. Vilka omfattas och ska arbeta med detta/vilkas ansvar?

– Detta är frågor som bör kunna besvaras och det är bra att även internt ställa sig frågor om vad som fungerar i dagsläget, vad som kan bli bättre och hur ni når dit, menar Sara Nordler.

Symtom på att verksamhetsstyrningen inte fungerar?
Det finns flera symptom man kan se i en verksamhet där verksamhetsstyrningen inte fungerar. Några av dessa kan vara:

 • Styrande dokument saknas eller är inaktuella
 • Man vågar inte ifrågasätta varandra eller efterfråga information
 • Det finns en tystnadskultur som skapar en underlåtenhet att efterfråga
 • Man vågar inte incidentrapportera eller visselblåsa
 • Det finns en otydlig ansvarsfördelning
 • Det saknas relevant kompentens i verksamheten
 • Kommunikation, rapportering och uppföljning fungerar dåligt

– Genom att utifrån modellen styra, kontrollera eller följa upp verksamheten stärks värderingsstyrningen samt lönsamheten och hållbarheten ökar. Verksamheten får även en stärkt kontroll, blir mer professionell och alla kan därigenom sova gott om natten, avslutar Sara Nordler.

Kostnadsfritt webbinarium den 3 februari. Boka här
På det kostnadsfria webbinariet får du grundläggande kunskaper inom området företagsstyrning med fokus på regelefterlevnad ”Regulatory Governance” samt öka  förståelsen för hur man bör arbeta med detta rent praktiskt. Även tips på hur man motverkar och uppmärksammar brister.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE