BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

Auktoriserat utbildningsföretag

Företagsstyrning eller avsaknaden av densamma är ständigt aktuellt och nämns ofta i sanktionsbeslut. Inom bolag kan det råda olika uppfattning om styrning och vem som har ansvar för vad.

Vid uppbyggnad av en verksamhet, uppköp av bolag eller när viss verksamhet ska läggas ut är det även viktigt att ha kontroll. Detta gäller även när ett nytt regelverk ska implementeras i verksamheten. Ett förtydligande och ett helhetsgrepp av styrningen är att rekommendera och för vissa verksamheter dessutom ett krav.

Hur blir arbetet med verksamhetsstyrningen effektivt och framgångsrikt?

Regulatory Governance är en modell och metod för alla typer av företag som vill bygga upp eller kontrollera och övervaka företagets interna styrning utifrån de regelverk som finns inom respektive verksamhetsområde.

Syftet är att på olika sätt förbättra verksamheten genom att få bättre kontroll på alla centrala delar i bolaget och i tid kunna uppmärksamma och motverka oönskade risker samt att bibehålla god regelefterlevnad inom samtliga delar inom verksamhetsstyrningen för att säkerställa en långsiktigt god och ansvarsfull styrning.

Modellen kan användas inom det egna bolaget eller koncernen samt vid uppköp av portföljbolag, vid utlagd verksamhet och vid uppbyggnad av ett bolag. Modellen går även att applicera på fokusområden såsom hållbarhet korruption och integritet.

Tillsammans med Sara Nordler får du inblick, förståelse och kunskap.

 Som deltagare får du kunskap om:

  • Får bättre kontroll på bolagets företagsstyrning
  • Översiktlig genomgång av modellen och metoden Regulatory Governance,
  • Konkreta tips, mallar och övningar,
  • Praktisk användning, misstag du inte får göra och symptom på att företagsstyrningen inte fungerar.

Målgrupp:

Styrelseledamöter, vd, ledning, affärsjurister, biträdande jurister, compliance, internrevisorer samt rådgivare och uppföljningsfunktioner som behöver ha kunskaper inom företagsstyrning.

Kursen är framtagen för dig som vill ta ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen och lära dig mer om modellen och metoden Regulatory Governance.

Syfte/mål med utbildningen:

Kunskaper inom området företagsstyrning med fokus på regelefterlevnad ”Regulatory Governance” samt öka  förståelsen för hur man bör arbeta med detta rent praktiskt. Även tips på hur man motverkar och uppmärksammar misstag och brister.

09.00 – 10.00
Pass I

Vad är verksamhetsstyrning och modellen Regulatory Governance?

10.00 – 10.10
Paus

10.10 – 11.00
Pass II

Konkreta tips, mallar och övningar.

11.00 – 11.10
Paus

11.10 – 12.00
Pass III

Genomgång av misstag du inte får göra och symtom på att företagsstyrningen inte fungerar.

Praktisk användning av Regulatory Governance. Genomgång av hur  modellen kan användas på olika nivåer i verksamheten och för olika områden såsom i det egna bolaget, vid uppköp av portföljbolag, vid utläggning av verksamhet och vid uppbyggnad av ett bolag. Modellen går även att applicera på fokusområden såsom hållbarhet korruption och integritet.

12.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 4 september kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Sara Nordler
Advokat
Läs mer