Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Branschrapporten Framtidens Jurist 2023 visar att hälften av de tillfrågade juristerna anser att dåligt ledarskap är huvudorsaken till deras missnöje med sina nuvarande jobb. Genom att utveckla sina ledarskapskvaliteter skulle många av dagens chefer och ledare inom juristbranschen kunna skapa mer positiva arbetsplatser.

I studien deltog över 3 200 jurister från Sverige, Norge och Danmark. Juristerna som deltog i studien fick frågan om vilka faktorer som låg bakom deras missnöje. Hälften av dem, 49 procent, pekade på sina chefer som den främsta orsaken till att de inte trivdes på sin arbetsplats. Andra vanliga faktorer som nämndes var en obalans mellan arbete och fritid (24 procent) och en negativ arbetskultur och arbetsmiljö (18 procent).

Kommunikationsförmåga och empati efterlystes
De viktigaste egenskaperna som juristerna efterlyste hos sina chefer var kommunikationsförmåga, empati och förmågan att coacha. Kommunikation rankades som den mest avgörande egenskapen, enligt 73 procent av respondenterna. Det följdes av respektfullt bemötande av personalen (72 procent) och förmågan att coacha och ge feedback (65 procent). En pålitlig och empatisk chef uppskattades också högt.

Yngre medarbetare söker mer coachning
Särskilt de yngre medarbetarna visade ett starkt behov av chefer som kan kommunicera, behandla sina medarbetare med respekt och erbjuda konstruktiv feedback. Andelen som prioriterade dessa egenskaper sjönk något bland den äldsta åldersgruppen, 60 år och äldre. Det finns flera möjliga förklaringar till denna minskning, inklusive ökad erfarenhet och självförtroende bland äldre jurister samt att många jurister avancerar till chefspositioner med åldern, vilket ger dem nya perspektiv.

En av fem byter jobb på grund av chefen
Dåligt ledarskap visade sig vara en viktig faktor som drev många jurister att byta jobb under 2022. Nästan en femtedel, eller 18 procent, av de som bytte jobb angav att utsikterna till att få en bättre chef var en av de främsta anledningarna till sitt beslut att söka nya karriärmöjligheter. Med tanke på att hälften av Skandinaviens jurister (49 procent) som inte är nöjda med sina nuvarande positioner uttryckte missnöje med sina chefer, framgår det tydligt att en satsning på ledarskapsutbildning och -utveckling är av avgörande betydelse för att förbättra arbetsplatsens kvalitet och personalens arbetsglädje.

Är du intresserad av ledarskapskurser?

Kursen Hantera belastning och stress på arbetsplatsen går utförligt igenom hur du som ledare eller ansvarig kan hantera grupper och medarbetare med belastning, stress eller annan påfrestning.

Full Range Leadership är enligt forskning en av de mest framgångsrika ledarskapsmodellerna. Under denna utbildning får du insikter, verktyg och praktisk träning för att ta helhetsgrepp om ditt ledarskap. Du får lära dig hur du skapar effektivitet och resultat i kombination med hög delaktighet och inre motivation hos dina medarbetare. Här hittar du vår grundkurs samt den certifierande fortsättningskursen inom Full Range Leadership.

Full Range Leadership – grund
Full Range Leadership – fördjupning

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE