Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Uteblivet arbete som beror på långtidssjukskrivningar fortsätter att kosta oerhörda summor för Sverige, det framgår i Skandias årliga rapport ”Hur är läget i Sverige? – samhällsförlusten av längre sjukskrivningar”.

Rapporten visar en beräkning av det samhällsekonomiska värde som går förlorat när arbete inte utförs på grund av långtidssjukskrivningar. Skandia kallar det en samhällelig sjuknota för uteblivet arbete. Kostnader för vård samt utbetalning av sjuk- och rehabiliteringspenning inkluderas inte i rapporten, utan det är endast värdet av det uteblivna arbetet som beräknas.

Högre andel kvinnor
Utvecklingen visar att andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa ökar. Idag uppgår den till drygt 35 miljarder och närmar sig siffran för fysisk ohälsa, som ligger på 40 miljarder kronor. I rapporten framgår även att sjuknotan för kvinnor är högre än för män. För kvinnor uppgår den till 43,1 miljarder kronor i hela Sverige, jämfört med 32,3 miljarder kronor för män.

För att vända denna uppgående trend samt minska förlusten har arbetsgivare ett stort ansvar att fånga upp tidiga tecken på att de anställda mår dåligt. Skandia skriver i sin rapport att det första steget är att utbilda chefer i vad som kan vara tecken på ohälsa och därefter lära sig sig stötta och hjälpa arbetstagaren.

Vill du lära dig hantera medarbetar och team som utsätts för stress och hög belastning?

Under vår nya heldagskurs ”Hantera belastning och stress på arbetsplatsen” med föreläsaren Ellinor Eriksson, som är psykolog samt expert inom organisationer och stress, får du konkreta verktyg för att bemöta medarbetare under belastning och förbättra trivsel samt arbetsmiljö samtidigt som produktionen ökar. Du får även kunskap om varningstecken hos medarbetare och hur symtom bör bedömas och handläggas.

Källa

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE