Lasse Frisk är specialist inom ledarskap och har under 30 års tid arbetat med detta. Han håller flera kurser inom ledarskap och kommunikation hos BG Institute och är en väldigt omtyckt föreläsare.

– Jag har alltid jobbat med utbildning på något sätt och jag gillar att utveckla både mig själv och andra. Jag brinner för kompetensutveckling och för att människor ska växa. Mycket handlar även om erfarenhetsutbyten och det är tillfredsställande när man tillsammans med andra kommer fram till hur man ska lösa en knivig situation på ett bra sätt.

➡ Vill du fördjupa dig? Kursen Chefens utmaningar – praktiska verktyg för ditt ledarskap  ger dig insikt och arbetsmetoder för vad du som ledare kan göra för att säkra effektivitet, samarbete och trivsel i en arbetsgrupp.

”Skaffa en mentor”
Lasses bana inom ledarskap började med att han blev utbildningschef och fick bygga upp verksamheten i det företag han jobbade på då. Han fick gå många bra ledarskapsutbildningar men när det kommer till utveckling är mentorskap något han vill framhålla.

–  Jag har haft förmånen att ha väldigt bra mentorer under åren. Det har gett mig oerhört mycket men det ger även mycket tillbaka till den som är mentor. En av mina främsta mentorer sa ”man måste fråga chans” vilket betyder att man måste våga och kunna be om hjälp. De allra flesta tycker om att hjälpa till och känner sig viktiga och behövda. Det är inte ett tecken på svaghet att be om hjälp – snarare tvärtom, ett tecken på styrka.

Idag går det mesta av Lasses tid till coachande ledarskap, arbetsmiljö och grupputveckling. Han hjälper cheferna att utveckla ledarskapet och i förlängningen hjälpa arbetsgrupper att bli ännu bättre.

–  Jag trodde att jag skulle arbeta mer med medarbetare men idag blir det mest arbete med chefer och deras ledarskap. Jag strävar efter att ge dem praktiska enkla verktyg och förespråkar gärna att man inte ska göra det för komplicerat.

Ledarskap utan kunskap
En viktig del som Lasse pekar på är balansgången att å ena sidan utföra den profession man har i grunden, till exempel ekonom, och å andra sidan hantera ledarskapet som följer med när man blir utsedd till chef.

–  Många chefer får ingen ledarskapsutbildning utan förväntas kunna hantera chefsjobbet ändå. Det är till och med många som inte vet varför de blev chefer och känner sig säkrare i sin ursprungliga roll, som exempelvis ekonom, än i rollen som ledare. De vet inte hur ledarskapet ska skötas och hinner inte med rollen. Om chefen är osäker som på sin roll kan det slå på hälsan och bli en tung börda.

Måste kunna ta beslut
I Sverige har vi sedan många år en tradition att samverka och involvera medarbetare, vilket är bra eftersom människor mår bra av att vara involverade.

– En utmaning för många chefer är att det också behöver fattas beslut, att stå för dessa och att vara tydlig. Det finns ingen omtanke i otydlighet.

Lasse arbetar även med facilitering, eller mötesledning. Tanken är att få tydliga verktyg för att kunna effektivisera möten och projekt.

–  Att leda möten är en utmaning. Som ledare måste du ha tydliga syften och mål med mötet, och dessa kunskaper ingår sällan i chefsutbildningar. Uppgifter måste delegeras tydligt och medarbetarna måste förstå varför och involveras. Man behöver fundera över vad man ska få ut av mötet, när saker ska vara klara, hur uppföljningen görs och vem som ska göra vad.

Trender – vad kommer vi se framöver?

Det som ligger i tiden är naturligtvis att vara chef på distans. Man behöver följa upp vad medarbetaren gör och bli bättre på att ha en strukturerad uppföljning. För vissa medarbetare passar det bra att jobba hemma, medan för andra passar det inte.

–   Ledningen behöver klargöra vad som belönas: närvaro på jobbet eller prestation, samt vad det har för innebörd. Dessutom måste man vara medveten om att rättvisetänket inte alltid fungerar och det inte går att köra ”lika-för-alla-principen”.  Om man har en avdelning för säljare som kan sälja hemifrån, i kundmöten på stan eller från kontoret så måste de ha sina villkor medan receptionen och kundtjänst måste vara på plats för att möta kunden och alltså ha andra villkor. Huvudsaken är att man kommunicerar tydligt om vad som gäller. Tillit och transparant är ledord när det gäller hemarbete. Det är även viktigt att följa upp och se vad hemarbete har gett för effekt och konsekvenser.

Att hålla kurs hos BG Institute är något Lasse gillar.

–  Jag blir alltid otroligt trevligt bemött, allt är väldigt proffsigt. Det finns en tekniker på plats som sköter allting åt mig och man känner sig alltid välkommen eftersom personalen vet att jag är där och kommer och morsar. Det är en härlig känsla som BG Institute representerar.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE