Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Den 29 maj 2024 tog jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg emot en viktig utredning om genomförandet av lönetransparensdirektivet. Detta direktiv syftar till att främja lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män genom ökad insyn i lönesättningen och förbättrade mekanismer för efterlevnad.

– Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete och möjlighet till ekonomisk självständighet livet ut, säger Paulina Brandberg i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Lönekartläggning är obligatoriskt för arbetsgivare och Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn. För arbetsgivare som vill lära sig mer om rättvis och transparent lönesättning erbjuder BG Institute en kurs i lönekartläggning. Kursen, ledd av Georg Frick och Daniel Edenholm ger dig kunskap i diskrimineringslagen, diskrimineringsförbuden och de nya reglerna om lönetransparens.

➡ Läs mer om kursen Lönekartläggning här 

Frick menar att individuell lönesättning bör baseras på resultat och måluppfyllelse snarare än prestation, och att detta kan fungera som ett styrmedel för att rikta verksamheten rätt samt motverka risken för diskriminering genom sakligt motiverad lönesättning.

För att undvika risk för diskriminering måste arbetsgivaren kunna motivera en lönesättning sakligt. Om en anställd kan påvisa att lönen är lägre än någon annan, trots att det är samma uppdrag, så behöver arbetsgivaren ha tydliga argument som säger att företaget utgått från fastställda kriterier och att har tittat på resultat jämfört mot dessa.

➡ Läs mer om kursen Lönesättning, lönesamtal och lönebildning och hur du kan förbättra din löneprocess här.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE