20 % på din första kurs med koden nykund20

Sedan år 2006 har antalet vårdnadstvister och allvarliga föräldrakonflikter om barn ökat markant. Konflikterna blir allt djupare och mer svårlösta. Forskning visar att barn som varit utsatta för utdragna föräldrakonflikter har kraftigt förhöjd risk att utveckla psykisk ohälsa både på kort och lång sikt, skriver Dagens Juridik i en debattartikel.

Mellan år 2006 och 2015 ökade antalet vårdnadsmål från cirka 2800 till drygt 4100 och i upp mot tre procent av dessa tvister krävdes medling. Problemet är att det ofta saknas konfliktförebyggande stöd och om det finns så söker föräldrarna det för sent, när konflikten redan är ett faktum.

Barnen drabbas hårdast
Konflikter mellan föräldrarna, där även stora delar av släkten blir inblandade och kommer prata illa om varandra för all framtid, kan de vuxna oftast komma över. De vuxna kan bearbeta det och behöver inte träffa varandra eller ha någon kontakt utöver det absolut mest nödvändiga. Barnen däremot, behöver förhålla sig till båda föräldrarna och eventuella mor- och farföräldrar. De kommer bli påverkade av att föräldrarna har skjutit sönder sin föräldrarelation. Att bevittna djupgående konflikter mellan föräldrar kan ses som en form av psykisk misshandel.

Skickliga medlare behövs
Debattartikeln i Dagens Juridik lyfter fram att det finns dokumenterade effekter på att en skicklig medlare, som kommer in på ett tidigt stadium, kan skydda barnen från att bli indragna i föräldrarnas konflikter samt påverka föräldrarna på ett positivt sätt så att barnets intressen blir tillvaratagna.

8 steg i medlingsprocessen
Stegen i en medling kan se lite olika ut men detta är en grund att stå på, och lite tips vad du som medlare kan tänka på för att jobba dig framåt i processen.

Pre-medling: Innan du träffar vårdnadshavarna första gången finns det flera moment, bland annat är det bra att förklara vad de inblandade parterna kan vänta sig av medlingen. Boka möten med dem och se till att det finns sekretess och frågeförbud klara.

Inledning: Medlaren berättar om medlingen, sin roll och parternas roll. Det är bra att försöka skapa en stämning som gynnar medlingen till exempel att få parterna att förstå att de ska bidra med något och inte enbart fokusera på vad de kräver av den andra parten. Parterna ska förstå att de ska bidra med en bra atmosfär och att de har ett eget ansvar.

Monolog och dialog: En av parterna får börja med att berätta sin sida av saken och sen får den andra göra likadant. Här är det oerhört viktigt att motparten lyssnar och försöker förstå. De behöver absolut inte hålla med om vad som sägs, men det är viktigt att försöka förstå. Gör parterna detta ökar sannolikheten för en framtida dialog.

Problemområden och agenda: Det är viktigt att definiera problemet och förstå vad det är som behöver lösas. Ni försöker se hur saker hänger ihop och ta ställning till om de måste lösas i en viss ordning.

Möjliga lösningar: Detta steg i processen är en kreativ fas, utan förhandlingar. Ni brainstormar om alla lösningar som man kan komma på – och det får vara både högt och lågt, men det är viktigt att man inte bedömer lösningarna.

Förhandling: I detta steg sker förhandlingen om de lösningar som man har kommit fram till i steget före.

Överenskommelse: Nu behöver man komma överens om en lösning och när man gör det är det viktit att får ner det i skrift i ett avtal.

Post-medling: En tid efter medlingen bör man göra en utvärdering och ser om det har fungerat eller om det är något som inte har fungerat och därför måste omförhandlas. Om du som medlare ser till att denna efterföljande kontakt sker ökar sannolikheten för att parterna kommer överens på sikt.

3 tips för föräldrar i konflikt

Om du själv är i konflikt med din partner eller före detta partner, ställ dig dessa frågor för att försöka förstå den andra vårdnadshavaren:

1. Finns det något jag kan sluta att göra som inte fungerar gentemot den andra? Vad kan sluta göra för att det ändå enbart skapar mer bråk som gör läget ännu mer låst.

2. Finns det något jag kan börja göra som kan underlätta kommunikationen? Vad kan jag göra för att skapa ett enklare läge i förhandlingen.

3. Finns det något jag kan göra som fungerade förut, något som fungerade på den tiden vi hade en relation. Kan jag förstå den andra partens syfte även om jag inte håller med.

Lär dig mer om medling
Den 1  juli 2021 infördes kompetenskrav för medlare. I kursen Medling i vårdnadsmål får du som deltagare svaren på de mest komplexa frågorna som uppkommer i svåra vårdnadstvister och även förståelse för vilken roll medling har.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE