Stress är något de allra flesta upplever. Stressen i sig är inte det farliga utan det är den ohälsosamma stressen som är dålig för oss. Många, både psykiska och fysiska, sjukdomar är kopplade till stress. Det finns många tråkiga böcker och artiklar om detta – och att ha tråkigt är också en form av stress.

Självhjälpsråden flödar, men de flesta stressar oss ännu mer. Vi kan inte ens få känna oss stressade utan måste stressa med att försöka bli av med stressen. Sätta gränser blir också en form av stress – förutsatt att du inte har lite psykopatiska så att du utan problem kan göra som du själv vill utan att ta hänsyn till andras behov.

Vad framkallar negativ stress?
Det finns en rad olika faktorer som kan framkalla den ohälsosamma negativa stressen. Hög arbetsbelastning som du själv inte kan kontrollera samt alla former av vantrivsel som i sin tur kan bero på konflikter, missämja, dåliga relationer eller att de grundläggande mänskliga behoven inte fylls.

Vi människor behöver, efter att de fysiska behoven blivit uppfyllda, trygghet, gemenskap, tillhörighet bekräftelse, uppskattning och veta att vi gör skillnad och betyder något. När vi får kritik, tillsägelser eller när någon tycker att vi gör ett dåligt jobb leder det till otrygghet. Vi känner att vi saknar kontroll.

På en bra arbetsplats vågar vi framföra våra åsikter och vara oss själva. Vi kan säga vad vi tycker och det finns en öppenhet och högt i tak. Du behöver inte gå med en rädsla att du riskerar att göra bort dig, eller säga fel saker. Arbetsplatsen blir på så sätt en trygg zon.

Känslan att inte ha kontroll skapar ohälsosam stress. Att du inte får någon feedback utan till stor del sväva i ovisshet om du gör ett bra jobb, är exempel på detta. Vi människor mår dåligt av brist på kontroll, och ovisshet kan till exempel uppkomma när du inte kan förutsäga reaktionen från din chef. Ibland kanske du blir hyllad och ibland kritiserad och du kan inte bedöma när och varför.

Ytterligare skäl att vi mår dåligt på jobbet är när arbetsplatsens värderingar inte stämmer överens med våra egna värderingar.

Behovspyramiden beskriver på ett enkelt sätt vad vi människor behöver för att må bra. En bra arbetsplats gör att behoven blir tillgodosedda. Du får det du behöver på jobbet. Dessa behov involverar andra människor – de är byggda på sociala interaktioner. Vi behöver till exempel känna tillhörighet, vi är skapta för att göra gott för våra medmänniskor och vi behöver även få något tillbaka. Äkta relationer får en människa att må bra.

När folk mår bra gör det ett bättre jobb och meningsfulla jobb är stressförebyggande. Att ha kontroll över sin situation ger ett skydd mot stress. När du kan få stopp på arbetsbördan och själv skära ner minskar stressen även om du har mycket att göra. Men får du en meningslös uppgift som du inte förstår behovet av stressar det.

11 situationer som skapar ohälsosam stress

 1. Arbetsuppgifterna är för svåra
 2. Kraven är orimliga
 3. Du upplever för höga förväntningar på din prestation
 4. Resultaten uteblir
 5. Återkoppling saknas
 6. Positiv feedback saknas
 7. Konflikter på arbetet
 8. Mobbning och kränkningar
 9. Dålig stämning på arbetsplatsen
 10. Vantrivsel
 11. Meningslösa arbetsuppgifter

Första tecknen på ohälsosam stress
Är man riktigt stressad så märker man det inte själv, därför bör en organisation bygga in funktioner som hjälper till att fånga upp stress innan det går för långt, exempelvis genom kollegiala samtal och kunskap.

1. Sömn
Börjar sömnen rubbas så kan det vara ett tecken på att du är stressad. Sömnen är ofta det första som visar sig som ett tecken på stress

2. Olust
Du tappar lusten att göra saker du har tyckt om tidigare. Ingenting känns riktigt roligt och du kanske minskar dina sociala aktiviteter och håller dig mer för dig själv.

3. Beteendeförändringar
De första misstankarna om att någon annan inte mår bra är att man ser förändringar i beteendet. Personen blir grinig och retlig, och börjar kategorisera allt fler som idioter och kanske till och med börjar tro att folk vill en illa. Alla beteendeförändringar är en markör att en person inte mår bra.

4. Energiproblem
Trötthet är det vanligaste, att känna att allt tar emot. Men även överaktivering kan vara ett tecken på stress.

5. Kognitiva problem
Minne, koncentration och känslig för ljud och ljus

Fördelar med att minska negativ stress i bolaget

Det är viktigt att människor mår bra på arbetsplatsen. Inte bara för att människor behöver det utan för att organisationen optimerar sitt resultat när medarbetarna mår bra och presterar sitt bästa. Det gör de genom välmående och inte genom stress.

Som chef bör du hitta stöd i organisationen så att du inte begär mer än de anställda kan leverera. Många chefer är klämda mellan krav och resurser och känner sig tvungna att få anställda att prestera under stress. Det är viktigt att varje individ får en bra belastning så att de trivs i organisationen. Det får optimalt resultat för både organisationen och de anställda.

Skaffa dig verktyg för att hantera arbetsrelaterad stress
På kursen Hantera och förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen får du kunskap i hur du kartlägger arbetsrelaterade stressfaktorer, stressreaktioner och stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Du får användbara verktyg för det förebyggande arbetet på organisationsnivå samt kunskap om hur du som ledare kan påverka dina medarbetare för att minska stress på arbetet.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE