Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Skatteverket har gjort en ny tolkning av reglerna kring moms för samfälligheter och anser sedan februari 2022 att samfällighetsföreningar bör redovisa moms på försäljning av momspliktiga varor och tjänster till sina medlemmar. Detta kommer att påverka många samfällighetsföreningar och dess medlemmar.

– Tidigare har man ansett att den avgift samfällighetsföreningen tar ut från sina medlemmar inte är någon ersättning för en vara eller tjänst från samfällighetsföreningen till medlemmarna. Avgiften som debiteras efter andelstal är avsedd att täcka de gemensamma kostnaderna för samfälligheten, säger Britta Nordström.

Nu har Skatteverket ändrat åsikt och anser att den avgift samfällighetsföreningen tar ut från sina medlemmar ska ses som ersättning för tjänsten att förvalta samfälligheten. Det innebär att samfällighetsföreningen ska momsregistreras och i momsdeklaration göra avdrag för ingående moms på kostnaderna samt redovisa utgående moms på avgifterna till medlemmarna. Detta kan medföra en fördyrning för medlemmarna då avgiften många gånger inte exakt speglar kostnaderna utan kan vara högre på grund av planerat framtida underhåll. Om de sammanlagda årsavgifterna understiger gränsen för momsbefrielse (80 000 kr) gäller dock inte kravet på momsregistrering och hantering av moms på avgifterna.

– Vid byggnation av garage som ska inrättas som gemensamhetsanläggning och användas för momspliktig uthyrning har spelplanen ändrats i och med Skatteverkets ändrade synsätt. Konsekvensen av Skatteverkets synsätt kan innebära att moms motsvarande momsen på garagebyggnationen i slutänden blir en kostnad hos medlemmarna trots att garaget kommer att användas i momspliktig parkeringsverksamhet. Det är därför viktigt att kunna planera och se över strukturen för hur garaget ska användas för att undvika momskostnader, förklarar Britta Nordström.

Ändringen kom alltså i början av 2022 men när ska samfälligheten börja med detta? Rådet är att för föregående år, det vill säga 2022, ska samfälligheter hantera moms, men Skatteverkets ändrade synsätt har ännu inte prövats av domstol och det råder fortfarande en hel del oklarheter kring detta.

Kursen Skatt och moms i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, fastighetsbildning och exploatering av mark ger dig som deltagare en överblick över de skatteeffekter samt regler som uppkommer i samband med exempelvis momsfrågor vid bildandet av garagesamfälligheter.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE