BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till en kurs med fokus på skatt och moms i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, fastighetsbildning och exploatering.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,66 av 5.0 ⭐


Fastighetsutveckling innebär ofta omfattande projekt som kan sträcka sig över flera år och under tiden är det inte ovanligt att frågeställningar och utmaningar dyker upp, inte sällan vad gäller de bakomliggande skattereglerna.

Denna kurs ger dig som deltagare en överblick över de skatteeffekter samt regler som uppkommer i samband med markexploatering och fastighetsutveckling. Vi går igenom processen från början till slut och berör relevanta lagregler, praxis och strategiska val. Som deltagare får du kunskaper om bland annat skatteeffektiv strukturering inför en överlåtelse samt hur du uppnår effektiv moms- och skattehantering under projekterings- och byggfasen.

Läs en intervju med kursledaren Britta Nordström: Hur kan moms ge kostnadsbesparingar i fastighetsprojekt?

Dagen inleds med en genomgång av fastighetsbegreppet. Därefter fokuserar vi på hur skatt- och momsreglerna påverkar förvärv och avyttring av fastighet eller bolag. Under eftermiddagen redogörs för hur vissa momsfrågor påverkar projekterings-och byggfasen. Dagen avslutas med frågor rörande gatukostnader i exploateringsavtal och avyttring av färdigställd byggnation.

Kursen leds av skattejuristen Britta Nordström, en av Sveriges främsta momsexperter och av Sara Jacobsson som är expert inom inkomstskatt.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Skatteeffektiv strukturering och fastighetsbildning inför överlåtelse
  • Effektiv moms- och skattehantering under projekterings- och byggfas
  • Skatt och moms vid byggnation av allmänna gator och anläggningar och gatukostnadsersättning
  • Momsfrågor i samband med bildande av garagesamfälligheter

Syfte:

Som deltagare får du en överblick över de skatteeffekter som uppkommer i samband med fastighetsutveckling och markexploatering. Syftet är att ge verktyg för att kunna strukturera projekten skatteeffektivt.

Efter genomförd kurs är målet att du som deltagare besitter den kunskap och de verktyg som behövs för ett lyckat fastighetsutvecklingsprojekt – ur ett skatt- och momsperspektiv.

Målgrupp:

Projektutvecklingschef, Projektchef, Projektutvecklare, Affärsutvecklare, Controllers, Projektcontroller, Skatteansvarig inom bolag, Fastighetsutvecklare, Fastighetschef, Transaktionsansvarig

Kursen riktar sig till dig som jobbar med projektutveckling inom bygg- och fastighetsbolag eller med exploateringsfrågor inom kommun, samt till advokater och jurister med inriktning mot fastighetsrätt och transaktioner.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Fastighetsbegreppet
Förvärv och avyttring av fastighet eller bolag
– Direkt eller genom bolag.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Forts. Förvärv och avyttring av fastighet eller bolag
– Påverkan på latent skatt och stämpelskatt.
– Påverkan på moms.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Projekterings- och byggfas
– Effektiv strukturering och fastighetsbildning för överlåtelse.
– Avdragsrätt för moms.
– Momsfrågor vid byggnation av garage.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Exploateringsavtal
– Moms vid anläggande av gator och allmänna anläggningar, VA-anläggningar, bidrag till kommunen m.m.
Avyttring av färdigställd byggnation
– Påverkan på latent skatt och stämpelskatt
– Påverkan på moms

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

14 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 14 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Britta Nordström
Skattejurist
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Sara Jacobsson
Skattekonsult
Läs mer