Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Konkurserna har ökat kraftigt sedan sommaren och i december landar uppgången på 26 procent, skriver Dagens Juridik. Värst drabbat är sporthallar som padelhallar, e-handlare, livsmedelsbutiker och bilverkstäder. Prognosen för 2023 ser inte bättre ut.

När ett företag får betalningssvårigheter som inte går att lösa finns det två alternativ: konkurs eller företagsrekonstruktion. En konkurs blir aktuell när företaget inte har möjlighet att lösa de ekonomiska problemen och få lönsamhet i framtiden. I de fall där företaget bedöms kunna vidta åtgärder för att återfå lönsamheten och där betalningssvårigheterna är mer tillfälliga, kan istället en företagsrekonstruktion vara aktuell.

Ny lag om företagsrekonstruktion
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Den innehåller genomgripande förändringar av rekonstruktionsförfarandet och det ställs högre krav för att beviljas rekonstruktion. Företaget måste ha livskraft och bedömas ha möjlighet att överleva efter rekonstruktionen. Ansökan om rekonstruktion ska visa förslag och konkreta lösningar på hur bolaget kan överleva och komma till rätta med sina ekonomiska problem, bokföringen måste vara i ordning och rekonstruktionsplan som ska finnas i ansökan blir bindande efter omröstning av ägare och borgenärer samt fastställande av domstol.

Högre krav på rekonstruktörer
Den nya lagen kommer skapa frågor som är mer komplicerade än tidigare och därför ställs högre krav på kvalitet och effektivitet, därför har kraven på rekonstruktörer skärpts och endast de som uppfyller kraven på konkursförvaltare får vara verksamma som rekonstruktörer. Det har även upprättats en speciell tillsynsmyndighet för tillsyn av rekonstruktörer, vilket blir en del av Kronofogdemyndigheten.

På kursen Ny lag om företagsrekonstruktion i praktiken kommer föreläsarna, advokat Erik Selander och hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson, som var särskild utredare i  rekonstruktionsutredningen, att redogöra för vad den nya lagen innebär.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE