A-aktie

En aktie med ett högre röstvärde än en B-aktie. Skillnaden i röstvärde får vara högst 10 gånger. Ofta har A-aktier större rätt till vinstutdelning.