Aktiebolagslagen tillhandahåller ett viktigt ramverk för aktiebolaget. Flera av aktiebolagslagens bestämmelser är dock dispositiva, vilket innebär att avvikande reglering kan intas i bolagsordningen. Bolagsordningen kan således skräddarsys till stor del, men den innehåller ofta endast de obligatoriska bestämmelserna.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,53 av 5,0 ⭐


Frågor som uppkommer vid upprättande av bolagsordningen är bland annat vilka frågor som måste respektive bör regleras i bolagsordningen, om det finns några frågor som inte kan regleras i bolagsordningen och med vilken majoritet den kan ändras. Då den anses utgöra ett avtal mellan ägarna och bolaget uppkommer också fråga i vilken mån allmänna avtalsrättsliga regler och principer kan tillämpas på bolagsordningen och om den kan anses grunda en lojalitetsplikt mot bolaget.

I framförallt ägarledda bolag har aktieägarna, utöver bolagsordningen, ofta behov av att reglera ett antal viktiga frågor i ett aktieägaravtal. Ett skäl är att regleringen i aktiebolagslagen inte avspeglar att ägarna som personer är viktiga för bolaget, vilket de i praktiken är i ägarledda bolag. På senare år har aktieägaravtal uppmärksammats i ökad utsträckning i såväl praxis som doktrin och ett antal svåra frågor kopplade till aktieägaravtal såsom den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, överlåtelsebindningars verkan mot ondtroende aktieförvärvare, i vilken mån aktieägaravtalet är ett enkelt bolag, aktieägares lojalitetsplikt och förhållandet till familjerätten har analyserats och diskuterats.

Beroende på ägarkonstellationen, ägarnas mål med verksamheten och ägarnas samverkan behövs olika avtalsklausuler i aktieägaravtalet. Det finns således inte ett ”one-size-fits-all” för aktieägaravtal. Istället måste avtalet anpassas och skräddarsys i varje enskilt fall. Däremot finns ett antal typklausuler som ofta förekommer i aktieägaravtal. Allt detta och mer därtill diskuteras och analyseras under kursen.

Kursen har ett praktiskt anslag och flera konkreta exempel och avtals- respektive bolagsordningsklausuler illustreras och diskuteras.

Under kursen behandlas således bland annat

  • Vilka frågor som får respektive ska regleras i bolagsordningen
  • Hur överlåtelsebegränsningar kan/bör regleras i aktieägaravtal respektive bolagsordning
  • Hur bolagsstyrning och beslutsfattande kan regleras i bolagsordning respektive aktieägaravtal
  • Olika typer av exitbestämmelser i bolagsordning respektive aktieägaravtal, inkl drag along och tag along
  • Bestämmelser om inlösen av aktier, avstående från minoritetsskyddet och avtalstid
  • Lojalitetsplikten mellan aktieägare
  • Några viktiga familjerättsliga aspekter på aktieägaravtal

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursens innehåll i detalj.

Som deltagare får du kunskap om

Kursen behandlar viktiga teoretiska och praktiska frågor rörande bolagsordningen och aktieägaravtalet, två olika typer av dokument/avtal som är centrala för aktiebolag och som väcker många juridiskt intressanta frågor och tillämpningsproblem. Vidare behandlas ett antal olika klausuler som ofta förekommer i aktieägaravtal respektive bolagsordningen. Fallgropar och svagheter i olika skrivningar diskuteras och sätts i en juridisk kontext.

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, styrelseledamöter, revisorer, entreprenörer och VD.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Bolagsordningen – grundläggande frågor

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Aktieägaravtalet – grundläggande frågor

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Bolagsstyrning och beslutsbindningar, överlåtelsebegränsningar exitreglering m.m.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Andra centrala bestämmelser och frågor inkl. lojalitetsplikten

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

04 Okt 2023

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 04 Nov 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 20 februari och 4 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Jessica Östberg
Docent
Läs mer