Allmän handling

Allmän handling är ett dokument eller annan handling som inkommit eller upprättas samt förvaras hos en myndighet. Vem som helst kan begära ut en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. När någon begär ut handlingen ska myndigheten göra en sekretessprövning för att undersöka om handlingen kan lämnas ut eller omfattas av sekretess.