AML

AML står för Anti Money Laundring och handlar om att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta har aktualiserats alltmer de senaste åren och åtgärder samt riskbedömning ligger högt på agendan hos de finansiella företagen. Finansinspektionens regelverk är avsett att motverka att företag blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism.