Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till en kurs om hur du som är revisor eller redovisningskonsult bör arbeta för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF) hos företag som står under Länsstyrelsernas tillsyn har aktualiserats alltmer de senaste åren, inte minst efter de uppmärksammade granskningar som gjorts av Länsstyrelserna av aktörer verksamma inom bokförings- och redovisningsbranschen.

Det finns i branschen en betydande osäkerhet när det gäller innebörden av att vara registrerad hos Bolagsverket och stå under tillsyn av Länsstyrelsen. Många redovisningskonsulter upplever att det är oklart hur de interna processerna och styrdokumenten bör vara utformade och om de gör tillräckligt i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför centralt för berörda företag att löpande se över sina interna processer på området och att hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen av praxis på området.

Under denna heldagskurs kommer föreläsarna bl.a. att gå igenom Länsstyrelsernas tillsynsåtgärder de senaste åren, meddelade sanktionsbeslut, de vanligaste bristerna i företagens arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och hur företagen kan förbereda sig inför en tillsynsundersökning.

Vidare berörs de straffrättsliga reglerna och hur företagen bör arbeta för att se till att dess anställda inte begår näringspenningvätt på jobbet. Under kursen berörs olika tillvägagångssätt där redovisningskonsulter kan utnyttjas i brottsliga syften. Det är viktigt att ha kunskap om de straffrättsliga reglerna för att inte bli en del av de kriminellas brottsmanus.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Länsstyrelsernas tillsynsåtgärder de senaste åren
  • Sanktionsbeslut och praxis från Länsstyrelserna och Revisorsinspektionen – vilka är de vanligaste bristerna i branschen
  • Hur arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism bör bedrivas hos revisorer och redovisningskonsulter
  • Risken att revisorer och redovisningskonsulter medverkar till näringspenningtvätt eller annan brottslighet
  • Kommande ändringar i AML-regelverket

Målgrupp:

Kursen riktar sig primärt till redovisningskonsulter och revisorer samt personer som ingår i styrelsen eller ledningen för företag som erbjuder redovisnings- och bokföringstjänster.

Syfte:

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk, aktuella frågeställningar och hur du bör agera för att följa regelverket.

Nivå/förkunskaper:

Deltagarna bör åtminstone ha en grundläggande förståelse för, och kännedom om, regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Övergripande introduktion till regelverket med särskild inriktning på redovisningskonsulter och revisorer

Hur skapar man fungerande ramverk (interna styrdokument och rutiner

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Länsstyrelsernas tillsynsåtgärder de se senaste åren

Sanktionsbeslut och praxis från Länsstyrelserna och Revisorsinspektionen – vilka är de vanligaste bristerna i branschen?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Den allmänna riskbedömningen – hur bör en process se ut för att skapa en ”best in class” bedömning? Vad ska dokumentet innehålla? Hur detaljerat måste innehållet vara?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Det straffrättsliga reglerna – med särskilt fokus på reglerna om näringspenningtvätt

Hur bör aktörerna arbeta för att undvika att dess medarbetare begår brott på jobbet?

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

30 Sep 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 30 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Amin Bell
Advokat
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Axel Schelén
Biträdande jurist
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Björn Wendleby
Advokat och partner
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Marie Wallin
Jurist och författare
Läs mer