Amnesti

Amnesti betyder att ett straff lindras eller benådas, alternativt att människor frias från åtal. Amnesti används vanligtvis när det gäller politiska brott och straffet efterskänks kollektivt.