Amnesti

Benådning, vanligtvis när det gäller politiska brott – straffet efterskänks kollektivt.