Anläggningsarrende

Arrendatorn har rätt att ha en egen byggnad för näringsverksamhet, som en affärslokal, bensinstation eller verkstad, på det arrenderade fastighetsområdet.