Anläggningsarrende

Anläggningsarrende innebär att arrendatorn har rätt att ha en egen byggnad för näringsverksamhet, som en affärslokal, bensinstation eller verkstad, på det arrenderade fastighetsområdet.