Avtalsrätt

Avtalslagen reglerar allt som är bundet till ett hur ett avtal uppkommer och fungerar som en defaultlag när det inte finns annan lagstiftning som täcker detta. Avtalslagen berör avtalsslutandet och inte till exempel reklamation.