Konkurrensrätt

Konkurrensrätten förbjuder till exempel samarbeten och karteller mellan företag, när dessa samarbeten är tänka att hindra konkurrens men även förbud för företag att missbruka en dominerande ställning.