Konkurrensrätt

Förbjuder till exempel samarbeten och karteller mellan företag som är tänka att hindra konkurrens eller förbud för företag att missbruka en dominerande ställning.