Yppandeförbud

Yppandeförbud är ett förbud att berätta för andra vad som sagts vid en förhandling eller förhör om personen har deltagit vid en domstolsförhandling eller har medverkat vid ett polisförhör. Yppandeförbud beslutas av domstol eller åklagare.