Antalet konkurser ökade med 65 procent under juli och läget är tufft för många svenska företag, skriver Dagens Juridik.

Värst drabbat är detaljhandeln, men även restauranger, byggfirmor och sportanläggningar har det tufft. Detta är tolfte månaden i rad med negativ trend och även den högsta nivån på över 20 år, om man jämför perioden januari till juli med föregående år. Konkurserna beror i många fall på de höga räntorna och energipriser, samt inflation.

Styrelsen kan bli betalningsansvariga
Det är viktigt att du som sitter i en styrelse vet att det finns en risk för personligt betalningsansvar under vissa omständigheter. Huvudregeln är dock att styrelsen inte har personligt betalningsansvar för bolagets skulder. De undantag som finns är förfallna skatter, kontrollbalansskyldighet, sent inlämnad årsredovisning och bristtäckningsansvar.

➡ Vill du veta mer om styrelsens personliga betalningsansvar? I kursen Insolvensförfarande – rekonstruktion eller konkurs? går vi igenom detta mer grundligt.

Ny lag om företagsrekonstruktion
Sedan ett år tillbaka har vi en ny lag om företagsrekonstruktion. Den trädde i kraft den 1 augusti 2022 och infördes på grund av ett EU-direktiv som säger att alla medlemsländer ska ha likartade regler för företagsrekonstruktion. Några av de justeringar som gjorts är att man har utvidgat förutsättningarna för att få ansökan om företagsrekonstruktion bifallen, med att det ska finnas risk för insolvens istället för enbart risk för illikviditet, vilket gör det enklare att söka företagsrekonstruktion. Men det finns även skärpta krav gällande att det ska finnas ordnad bokföring och skärpt livskraftstest. Rekonstruktionsplanen blir även juridiskt bindande med den nya lagen.

Insolvensförfaranden i Sverige
De insolvensförfaranden vi har i Sverige är konkurs, företagsrekonstruktion enligt den nya lagen om företagsrekonstruktion samt rekonstruktion utanför domstol.

  • Konkurs enligt konkurslagen innebär att företagets tillgångar säljs och delar sedan ut pengarna till borgenärerna för att sedan upplösa bolaget. En konkursförvaltare ersätter vd och styrelse på bolaget.
  • Rekonstruktion enligt den nya lagen om företagsrekonstruktion innebär att man tittar på om det går att rekonstruera verksamheten för att rädda den. Det tillsätts en rekonstruktör men vd och styrelse sitter kvar.
  • Rekonstruktion utanför domstol innebär att man ingår en överenskommelse med utvalda borgenärer om exempelvis skuldnedskrivning eller amortering av lån. Dessa rekonstruktioner blir inte offentliga vilket kan vara en fördel för att inte företaget ska tappa förtroende.

➡ Vill du fördjupa dina kunskaper? Kursen Insolvensrättsliga tvister är inriktad på konkursrättsliga tvister som återvinning, bevakning, förmånsrätt och separationsrätt.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE